Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Tuikku Dee Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.1.2020. Viimeisin muutos 24.1.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Tuikku Dee Oy, Kaurialankatu 21, 13130 Hämeenlinna

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pauliina Erkintalo

3. Rekisterin nimi

Laa Laa Looks asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, tilausten toimittamiseen sekä palvelujen ja ostokokemuksen kehittämiseen ja parantamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Tähän tarkoitukseen tietoja käytetään vain jos asiakas on antanut siihen luvan.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi koska tahansa.

Tuikku Dee Oy käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä Tuikku Dee Oy:n puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

- henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- jos asiakas on yritys tai muu organisaatio: yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot
- henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
- ostohistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti alueiden ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Tuikku Dee Oy:n työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on koska tahansa oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Jos haluat korjata tietojasi tai poistaa ne järjestelmästämme tai sinulla on jotain kysyttävää koskien tietosuojakäytäntöjämme, ota yhteyttä anna.takala@tuikkudee.fi

10. Evästeet

Laa Laa Looks / Tuikku Dee Oy käyttää sivuillaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla kerätään tietoa kävijöistä sivuillamme. Evästeillä voidaan kerätä mm. seuraavia tietoja:

- kellonaika
- sivustollamme selaamasi sivut
- mistä osoitteesta olet tullut verkkosivullemme
- selaintyyppi

Evästeiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle paremman ostokokemuksen. Niitä käytetään mm. asiakkaan tunnistamiseen, rekisteröityneen asiakkaan tunnistamiseen, ostoskorin toiminnallisuuksiin sekä persoonallisen ostokokemuksen luomiseen.